C/ Amadeu Vives, 25. Tordera
T. 93 764 30 50
www.gabimedi.com | CONTACTE

grup-clinic-selva-maresme

cates

UI OFTALMOLOGIA cat

La importància de la prevenció en la salut ocular

La salut ocular és de summa importància per a poder gaudir d’una bona qualitat de vida. Uns hàbits saludables com mantenir una dieta rica en antioxidants i Omega 3, realitzar exercici moderat, controlar la TA, la glucèmia i el colesterol i evitar hàbits tòxics com el tabac, ens ajuden a mantenir una bona visió, però mai poden substituir una correcta exploració per part del metge oftalmòleg.

És de destacar que actualment disposem de noves tecnologies que permeten explorar l’ull de manera no invasiva, indolora i amb gran precisió. Entre aquestes tècniques destaca la Tomografia de Coherència Òptica (OCT). Mitjançant aquesta tècnica podem aconseguir imatges de la retina, del nervi òptic i d’altres estructures de l’ull amb gran resolució. El tractament informàtic permet obtenir imatges tridimensionals de la retina i comparar els resultats entre diverses exploracions per detectar progressió en la possible malaltia.

La utilitat de l’OCT és àmplia. Permet realitzar un control de l’edema macular diabètic. Cal destacar que tots els diabètics s’han de sotmetre a una exploració anual de fons d’ull. Permet igualment, el diagnòstic precoç de la DMAE, importantíssim per aconseguir mantenir la visió, i és de gran utilitat en el diagnòstic i seguiment del pacient amb glaucoma per avaluar la progressió de la malaltia quantificant el gruix de la capa de fibres nervioses. En resum, amb l’OCT disposem de la millor i més moderna tecnologia al servei dels nostres pacients.

Dra. Rosell.
Oftalmòloga. Col. 23926. Gabimedi Tordera

OFTALMOLOGIA cat

Amb la Tècnica OCT tenim la possibilitat d’obtenir imatges de gran ressolució del nervi òptic i d’altres estructures oculars, així com imatges 3D de la retina.

Gràcies a la precició de la Tècnica OCT obtenim informes i resultats detallats que ens permeten detectar precoçment qualsevol anomalia i, en qualsevol cas, diagnosticar, evaluar la progressió i fer-ne el seu seguiment.

Detecció precoç de:

  • Degeneració macular
  • Glaucoma
  • Retinopatia diabètica
  • Retinopatia hipertensiva
  • Desprendiment de vitri
  • Edemes...

També per a infants!